Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Niels Poulsen

Historier

Den store brand i Demstrup

Den 28. marts 1879 fandt en stor brand sted. Ned...

Forlig, 5. dec. 1870

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart være...

Gården på Vium Østermark forhexet

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang...

Hoppen var Stadde

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørens...

Mageskifte

I lysgård-Hids herreders skifteprotokol, side 16...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen byttede gård med Rasmus...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen og Rasmus Olsen bytter ...

Skøde-overdragelse, Levring

Skøde ved overdragelse af slægtsgård fra Christe...

En stædig hoppe

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørensen en hoppe af købmand Jepsen i Viborg. Den var 7-8 år gammel, "fri for usynlige fejl og redelig i et og alt". Da han to dage senere prøver den sammen med en anden hest, ved at spænde den for en høstvogn, viser det sig, at hoppen er "stadde = stædig". Niels Christian Sørensen prøver på den ene og anden måde, men den vil ikke frem. Han trækker den da til Viborg og fremfører sin klage for købmand Jepsen. Da de spænder den for en vogn i Viborg, er der ikke noget i vejen med hoppen.

Niels Christian Sørensen forlanger de 100 rdlr., som han har givet for hoppen, tilbagebetalt. Købmanden værgrer sig ved at lade handelen gå tilbage.

Forliget findes ikke i Viborg forligsprotokol. Forligsprotokollen fra Lysgård er endnu ikke afleveret i Viborg. Heller ikke domsprotokol, så det kan ikke ses, hvorledes sagen er sluttet.

Dansk Slægtshistorie, Demstrup, 23-10-2007 19:05:20