Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Personer

Niels Poulsen

Historier

Den store brand i Demstrup

Den 28. marts 1879 fandt en stor brand sted. Ned...

Forlig, 5. dec. 1870

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart være...

Gården på Vium Østermark forhexet

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang...

Hoppen var Stadde

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørens...

Mageskifte

I lysgård-Hids herreders skifteprotokol, side 16...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen byttede gård med Rasmus...

Mageskifte

Peder Christian Pedersen og Rasmus Olsen bytter ...

Skøde-overdragelse, Levring

Skøde ved overdragelse af slægtsgård fra Christe...

Forlig

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart været forsømmelig med at betale, hvad han var skyldig. Mandag den 5. december 1870 møder han og Niels Christian Sørensen på tingkammerråd Nagel og forligskommissær Ingerslev. Følgende forlig bliver tilført protokollen:

Søren Hansen erkender, at han er skyldig ifølge panteobligation af 11. juni 1854 og stemplet transport af november 1869, den sum 200 rdlr. med resterende renter fra 11. december 1869. Hvilken kapital med resterende renter og påløbne renter han herved under cautionstvang tilforpligter sig at betale i 11. juni termin på klagerens bopæl.

Oplæst og vedtaget.

 

Niels Christian Sørensen
(m.f.p.)

Søren Hansen
(m.f.p.)

 

Dansk Slægtshistorie Kjellerup, 23-10-2007 18:55:59