Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Historier

Den store brand i Demstrup

Den 28. marts 1879 fandt en stor brand sted. Nedbrændte gårde og huse svarede til ca. en trediedel af Demstrups daværende bebyggelse
28-03-1879, Dansk Slægtshistore

Mageskifte

I lysgård-Hids herreders skifteprotokol, side 168 b findes skifte efter Peder Jensen, det lyder i uddrag:
19-12-1816, Dansk Slægtshistorie

Mageskifte

Peder Christian Pedersen og Rasmus Olsen bytter gård
19-12-1816, Dansk Slægtshistorie

Skøde-overdragelse, Levring

Skøde ved overdragelse af slægtsgård fra Christen Poulsen til Niels Christian Sørensen
07-10-1855, Dansk Slægtshistorie

Gården på Vium Østermark forhexet

Om gården på Vium Østermark fortæller Evald Tang Kristensen i Jyske Folkeminder
11-10-2003, Jyske Folkeminder

Mageskifte

Peder Christian Pedersen byttede gård med Rasmus Olsen
03-03-1876, Dansk Slægtshistorie

Forlig, 5. dec. 1870

Søren Hansen, Demstrup Hede, havde åbenbart været forsømmelig med at betale, hvad han var skyldig.
Dansk Slægtshistorie Kjellerup

Hoppen var Stadde

Den 19. august 1870 købte Niels Christian Sørensen en hoppe af købmand Jepsen i Viborg.
Dansk Slægtshistorie, Demstrup