DetailsPedigree ChartPrintable TreeEfterkommere

Genealogical Tree

  
Jens MadsenAne Madsdatter

Ane Cathrine Nielsdatter og Mads Jensen

Mads Jensen

 III. 

Born: Mads Jensen, december 6. 1855, Vium Østermark, Vium Parish, Lysgård District, Viborg County as Son of Jens Madsen and Ane Madsdatter

Baptised: februar 24. 1856, Vium Church
Godfathers: Marie Ulriksen, Laust Sørensens hustru i Vium Østermark, Parishefoged Christen Pedersen, husmand Anders Andersen og ungkarl Søren Christensen.

Deciesed: marts 1. 1935, Demstrup

Married 10-25-1881 to Ane Jensen, Sjørslev Church

 

Mads Jensen blev uddannet tømrer og virkede som sådan i Vium Østermark, til han den 1. marts 1890 rejste til Amerika.
Her ernærede han sig dels ved skovarbejde og dels ved banearbejde, bl.a. i Colorado og Utah.
Det var i det hele taget i Vestamerika han opholdt sig, indtil han den 1. august 1894 atter kom hjem.
I denne tid havde familien opholdt sig hos Ane Cathrine Nielsdatters forældre i Demstrup.
Efter hjemkomsten tog Mads Jensen atter fat på tømrerhåndværket og arbejdede således en tid hos tømrermester Peder Thomsen i Levring.
Han var i dette tidsrum med til at restaurere Århus Domkirke og Silkeborg Kirke.
Ægteparret boede en tid på Hørupholm, men den 20. september 1898 begyndte han egen forretning i Demstrup, som han drev til 1. april 1925, da sønnen Magnus overtog forretningen.

Efter Mads Jensens begravelse skrev Viborg Stifts Folkeblad:
“I går blev snedker Mads Jensen, Demstrup, begravet på Sjørslev Kirkegård under så stor tilslutning, at den store kirke var fyldt til trængsel.
Der var sendt en mængde kranse til båren, og der var signerede dekorationer bl.a. fra fæstningsartilleriforeningen i Viborg, snedkermesterforeningen, bestyrelsen og uddeleren i Demstrup Brugsforening, Socialdemokratisk Forening, samt Demstrup Borger- og Håndværkerforening. Fæstningsartilleriforeningen var mødt med fane.
Pastor Algreen-Jensen talte i kirken og forrettede jordpåkastelsen.
Ved graven talte installatør P. V. Petersen, Viborg på soldaterforeningens vegne, og den dødes søn, vejassistent Alfred Jensen, Viborg, takkede på familiens vegne for deltagelsen.”

 


 
 
Last names Parishes
First names Timeline

Add Bookmark

Children

A. Jens Jensen
B. Niels Jensen
C. Ane Jensen
D. Magnus Jensen
E. Bodil Nielsen
F. Magnus Jensen
G. Agnes Jensen
H. Alfred Jensen
J. Anine Kristensen

Links

 Church Book Page

Status

Updated 14. september 2005 by Finn Gehrcke

Share on Facebook