DetailsGenealogical treePrinter-friendly treeDescendants

Genealogical Descendants of Søren Christensen

131 persons

Ref.Name 
Søren Christensen  
II. Bodil Christensen 1881 - 1968
II. - Søren Nielsen 1856 - 1940
II.A. Niels Nielsen 1902
II.A. - Agnes Knudsen 1907 - 1973
II.A.1. Henning Nielsen 1930
II.A.1. - Nielsine Knudsen 1930
II.A.1.a. Henrik Nielsen 1966
II.A.1.b. Lene Nielsen 1972
II.A.2. Tage Nielsen 1932 - 2015
II.A.2. - Kirsten Jensen 1941
II.A.2.a. Lars Nielsen 1959
II.A.2.b. Stig Nielsen 1962
II.A.2.c. Søren Nielsen 1965
II.A.3. Vagn Nielsen 1936
II.A.4. Ingrid Nielsen 1938
II.A.4. - Aksel Jørgensen 1940
II.A.5. Ejgil Nielsen 1946
II.A.5. - Sonja Jakobsen 1949
II.A.5.a. Pia Jakobsen 1974
II.A.5.b. Linda Nielsen 1978
II.B. Marie Nielsen 1903 - 1971
II.B. - Christian Andersen 1901 - 1972
II.B.1. Ejvind Andersen 1925
II.B.1. - Ketty Thisted 1936
II.B.1.a. Jytte Andersen 1958
II.B.1.a. - Jørgen Sørensen 1954
II.B.1.b. Bente Andersen 1962
II.B.1.b. - Knud Høeg  
II.B.1.b.1. Christina Thisted-Høeg 1983
II.B.1.b.2. Jannie Thisted-Høeg 1986
II.B.2. Ellis Andersen 1926
II.B.2. - Peter Hinge 1927
II.B.2.a. Ole Hinge 1953
II.B.2.b. Stig Hinge 1955
II.B.2.b. - Dorte Vind 1953
II.B.2.c. Margit Hinge 1961
II.B.2.c. - Per Pedersen 1956
II.B.3. Birgit Andersen 1934
II.B.3. - Egon Nielsen 1932
II.B.3.a. Lone Nielsen 1958
II.B.3.b. Hanne Nielsen 1960
II.B.3.c. Kurt Nielsen 1965
II.C. Søren Nielsen 1904 - 1979
II.C. - Agnes Molin 1905
II.C.1. Søren Nielsen 1932
II.C.2. Svend Nielsen 1934
II.C.2. - Marie Sørensen 1932
II.C.2.a. Helle Nielsen 1959
II.C.2.b. Gitte Nielsen 1962
II.C.2.c. Lise Nielsen 1967
II.C.3. Ingelise Nielsen 1945
II.C.4. Aase Nielsen 1945
II.D. Johanne Nielsen 1905
II.D. - Ejnar Ruskjær 1901 - 1980
II.D.1. Jens Ruskjær 1931
II.D.1. - Ritha Post 1934
II.D.1.a. Torben Ruskjær 1960
II.D.1.b. Ole Ruskjær 1963
II.D.2. Iris Ruskjær 1927
II.D.2. - Svend Vinkler 1917 - 1983
II.D.2.a. Karen Vinkler 1948
II.D.2.a. - Preben Pedersen 1944
II.D.2.a.1. Susanne Pedersen 1970
II.D.2.a.2. Pia Pedersen 1975
II.D.2.a.3. Paw Pedersen 1977
II.D.2.b. Hanne Vinkler 1952
II.D.2.b. - Finn Hjortnæs 1949
II.D.2.b.1. Heidi Hjortnæs 1973
II.D.2.b.1. - Jesper Hartvig 1971
II.D.2.b.1.a. Andreas Hjortnæs 2001
II.D.2.b.1.b. Emil Hjortnæs 2005
II.D.2.b.1.c. Nikoline Hjortnæs 2008
II.D.2.b.2 Sif Hjortnæs 1982
II.D.2.b.3 Mette Hjortnæs 1988
II.D.2.c. Børge Vinkler 1956
II.D.2.c. - Dorit Bitsch 1960 - 1990
II.D.2.c.1. Betina Vinkler 1980
II.E. Aage Nielsen 1906
II.E. - Agnes Nielsen 1903
II.E.1 Ulla Nielsen 1930
II.F. Viggo Nielsen  
II.G. Viggo Nielsen 1910 - 1977
II.G. - Anne Laugesen 1914 - 2005
II.G.1. Ruth Nielsen 1933
II.G.1. - Finn Andersen 1933
II.G.1.a. Marianne Andersen 1956
II.G.1.a. - Jens Andersen 1947
II.G.1.b. Benedikte Andersen 1959
II.G.1.b. - Jan Nielsen 1948
II.G.1.b.1. Kristina Nielsen 1978
II.G.1.c. Thomas Andersen 1968
II.G.2. Inga Nielsen 1934
II.G.2. - Bengt Christiansen 1926
II.G.3. Irma Nielsen 1937
II.G.3. - Harry Madsen 1930
II.G.3.a. Karin Madsen 1955
II.G.3.a. - Kristian Jensen 1945
II.G.3.a.1. Peder Jensen 1977
II.G.3.a.2. Anne Jensen 1979
II.G.3.b. Kirsten Madsen 1958
II.G.3.b. - Bjarne Jakobsen 1955
II.G.3.b.1. Sine Jakobsen 1979
II.G.3.c. Lisbeth Madsen 1962
II.G.3.d. Lars Madsen 1967
II.G.4. Preben Nielsen 1941
II.G.4. - Frida Lausten 1941
II.G.4.a. Orla Nielsen 1961
II.G.4.b. Flemming Nielsen 1963
II.G.4.c. Linda Nielsen 1971
II.G.5. Bendix Nielsen 1944
II.G.5. - Lis Pedersen 1945
II.G.5.a. Frank Nielsen 1967
II.H. Otto Nielsen 1912
II.H. - Gudrun Andreasen 1912
II.H.1. Vera Nielsen 1932 - 2004
II.H.1. - Ole Egede 1931 - 2009
II.H.2. Folmer Nielsen 1940
II.H.2. - Marianne Scheele 1945
II.H.2.a. Louise Elling 1973
II.H.2.b. Christian Elling 1976
II.H.3. Jens Nielsen 1943
II.J. Erna Nielsen  
II.J. - Ove Løye  
II.K. Martha Nielsen 1913
II.K. - Harry Lassen 1904 - 1975
II.K.1. Finn Lassen 1938
II.K.1. - Ulla Bredgaard 1942
II.K.1.a. Karen Lassen 1962
II.K.1.b. Jens Lassen 1965
II.K.1.c. Kristian Lassen 1968

 
 
Last names Parishes
First names Timeline