Jens Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 
Preben Pedersen 
   
 
 
 
 
 
 
Emma Rasmussen 
 
 
 
 
 
 
 
Pia Pedersen
  Andreas Winkler 
Johan Winkler 
Cathrine Winkler 
Niels Vinkler 
Johann Cramer 
Maria Winkler 
Eva Cramer 
  Svend Vinkler 
Ole Steenholt 
Johan Jespersen 
Mette Jespersen 
Mette Vinkler 
Johan Bärthel 
Jensine Jespersen 
Anne Bärthel 
Karen Pedersen 
   
Jens Ruskjær 
 
Ejnar Ruskjær 
 
Marie Pedersen 
 
Iris Vinkler 
Niels Poulsen 
Søren Nielsen 
Marie Poulsen 
Johanne Ruskjær 
Søren Christensen 
Bodil Nielsen 
Ingeborg Andersen