Søren Christensen 

 
Bodil 
 Nielsen
 

    Niels   
   Nielsen
   
Marie   
   Andersen
   
Søren   
   Nielsen
   
Johanne   
   Ruskjær
   
Aage   
   Nielsen
    Viggo   
   Nielsen
   
Viggo   
   Nielsen
    Otto   
   Nielsen
    Erna   
   Løye
    Martha   
   Lassen