Søren Christensen  Birgitte Ratkjær  

 Harald 
 Christensen
 

    Irene   
   Christensen