Mogensen fra Sjørslev og Vinding

Mogensen kommer fra Mariane Morratz fra Sjørslev og Hans Peter Mogensen fra Vinding.
12 Personer

  Ref. Navn Født Fødested Død
  Anders Mogensen      
  Ane Marie Mogensen 22.09.1807 Bregendal, Fly Sogn 15.02.1887
  Ane Elise Mogensen      
IV.D.2.a.3.a.  Brigitte Mogensen 14.03.1977 Viborg Sogn  
  Ellen Marie Mogensen 13.12.1805 Sønderup Sogn 10.08.1901
IV.D.2.a.3.  Hans Peter Mogensen 19.03.1956 Vinding, Vinding Sogn  
  Niels Peder Mogensen      
IV.D.2.a.3.  Pia Majbrith Mogensen 03.02.1959 Viborg Sogn  
IV.D.2.a.3.b.  Sussi Mogensen 19.03.1978 Viborg Sogn  
  Søren Mogensen      
  Søren Peder Mogensen      
  Villy Mogensen      
 
Billeder
Pia Majbrith Laugesen, Hans Peter Mogensen og børn: Brigitte og Sussi MogensenMarius Jensen, Krestin Mogensen samt Ejler, Dittes søn
 
 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie