Laustsen fra Mariager

Navnet Laustsen kommer fra Arne Laustsen fra Mariager, som gifter sig med Tove Britta Laugesen fra Viborg.
6 Personer

  Ref. Navn Født Fødested Død
IV.D.2.e.1  Anne Marie Laustsen 28.04.1963 Viborg Sogn  
IV.D.2.e.2.  Arne Rene Laustsen 14.10.1964 Nibe Sogn  
IV.D.2.e.  Arne Laustsen 26.02.1929 Mariager Sogn  
IV.D.2.e.3.  Brian Michael Laustsen 12.08.1967 Torsted, Torsted Sogn  
  Kirstine Laustsen      
IV.D.2.e.  Tove Britta Laustsen 23.04.1943 Viborg Sogn 03.02.2003
 
Billeder
Tove Britta Laugesen, Arne Laustsen og børn: Anne Marie, Arne Rene og Brian Michael Laustsen
 
 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie