7 Personer med fornavnet Lene

  Ref. Navn Født Fødested Død
  Lene Strandmark Hartvig      
IV.B.3.a.  Lene Elinor Jørgensen 14.07.1952 Bendstrup  
VI.E.6.b.  Lene Margit Morratz 09.08.1958    
II.A.1.b.  Lene Nielsen 10.05.1972 Sønder Rind Sogn  
  Lene Ida Pedersen      
III.E.2.b.  Lene Elsebeth Rasmussen 20.03.1949    
  Lene Marie Wielandt      
 
Billeder
Christian KrogsgaardDanmarks ældste søskendeflok.
Bagest fra venstre: Aksel, Martinus, Johannes, Thorvald og Otto Pedersen Balle.
Forrest fra venstre: Pauline, Katrine, Peder, Olga og Niels Pedersen BalleWilliam JensenFrida Kathrine Nielsen, F: LaustenPreben Ahrenholt NielsenFlemming Louis NielsenLinda Malene Christensen, F: Nielsen
 
 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie