DetaljerStamtræ oprejstStamtræ liggendeEfterkommere

Stamtræ

 

Tage Lund Nielsen og Gudrun Helga Davidsen

Tage Lund Nielsen

 III.E.1. 

Født: Tage Lund Nielsen, 13. november 1916, Lem, Sønder Lem Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt som søn af Anders Peter Nielsen og Bodil Marie Jensen

Død: 2009

Gift 02/04-1953 med Gudrun Helga Davidsen, Vinderup Kirke

 

Bosat: Vinkelvej 23, 8800 Viborg.

Tage Lund Nielsen gik i Kjærsgård-Lem Skole.
Fra 1. maj 1931 til 1. maj 1935 uddannedes han som tømrer hos morbroderen tømrermester Magnus Jensen, Demstrup, derefter blev han elev på Århus Bygmesterskole, hvorfra han dimitteredes i marts 1939, han havde i de forløbne somre arbejdet i Lyhne og Demstrup.
Den 31. marts 1940 dimitteredes han fra Horsens Bygningsteknikum.
Han blev fritaget for militærtjeneste, men skulle være til rådighed for Civilforsvarets Brandvæsen i Horsens vinteren 1939-1940.

Han arbejdede derefter som tømrerformand for forskellige mestre i Viborg, fra 15. november 1940 til 15. oktober 1947 var han ingeniør ved Hedeselskabets Kulturtekniske Afdeling i Viborg og virkede i disse år hovedsagelig ved landvindingsarbejder i Randers og Ringkøbing Amter.

Fra 16. oktober 1947 til 31. marts 1951 var han ansat ved. stadsingeniøren i Viborg, hvorefter han fra 1. april samme år fik ansættelse som ingeniør ved Viborg amtsvej- og Vandløbsvæsen og var her, til han blev førtidspensioneret fra 1. december 1979.
1949-1953 virkede han desuden som fagskolelærer ved Teknisk Skole i Viborg.

 


 
Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Tilføj til favoritter

Børn

a. Ida Lund Nielsen

Søskende

2.Hugo Koldby Nielsen
3.Verner Birkø Nielsen

 
Status

Senest opdateret d. 30. november 2016 af Finn Gehrcke

Del på Facebook